سخنگوی وزارت خارجه: هیات‌های مذاکره کننده در وین از رژیم اسراییل دستور نخواهند گرفت

سخنگوی وزارت خارجه: هیات‌های مذاکره کننده در وین از رژیم اسراییل دستور نخواهند گرفت