انتخابات عجیب در گامبیا/ هر تیله یک رای (عکس)

انتخابات عجیب در گامبیا/ هر تیله یک رای (عکس)