اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زائران قبل از سفر اربعین، واکسن کرونا تزریق کنند