نتایج یک مطالعه جالب: افزایش نرخ طلاق بین پرندگان دریایی!(+عکس)