اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آقای جبلی! با سانسور گربه‌های خیابان، می‌شود به مردم بازگشت؟