اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ورود زنان بدون همراهی مرد به مسجد جامع دهلی نو ممنوع شد