قالیباف صحبت‌هایش درباره عنابستانی را اصلاح کرد / عنابستانی به قالیباف دروغ گفته بود

قالیباف صحبت‌هایش درباره عنابستانی را اصلاح کرد / عنابستانی به قالیباف دروغ گفته بود