مشخص شدن عامل مرگ فیلمبردار هالیوود توسط آلک بالدوین