اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تعداد زائران در مشهد از 5 میلیون نفر گذشت