اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سایهٔ سیاست بر آیین بدرقهٔ نماد دغدغهٔ ایران/  وداع با اسلامی نُدوشن و صندلی‌هایی که ناگاه خالی شد!