اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بانک مرکزی: نقدینگی از ۴۹۰۰ هزار میلیارد عبور کرد