اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیا ارسال سوخت رایگان به لبنان صحت دارد؟