اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آخرین دفاعیه‌ امبر هرد در دادگاه: مردم می‌خواهند من را بکشند و این را هر روز به من می‌گویند!