قدیمی ترین درختان زنده جهان: از «سرو ابرکوه» تا «بلوط صد اسب»(+عکس)