خوش بو کنندهای هوادستگاه بسته بندیسفارش و ساخت انواع درب ضد سرقت …دستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …

تجمع غیزانیه اهواز علیه قطع آب و دخالت پلیس/ زخمی شدن چند پلیس / بازداشت و زخمی شدن 2 نفر از تجمع کنندگان