وزیر کشور:خراسان رضوی با تکیه به ظرفیت‌های خویش، خود را اداره کند