پرسش فرشادمومنی (اقتصاددان) از رئیسی: کو آن برنامه ۷۰۰۰ صفحه ای اقتصادی که خبرش را دادید؟/ لااقل یک بار به آن استناد کنید

پرسش فرشادمومنی (اقتصاددان) از رئیسی: کو آن برنامه ۷۰۰۰ صفحه ای اقتصادی که خبرش را دادید؟/ لااقل یک بار به آن استناد کنید