اسماعیل کوثری: هیچ‌گاه با اصل مذاکره مخالف نبودیم / این دفعه مثل قبل نیست / ظریف و عراقچی از هول حلیم در دیگ افتادند

اسماعیل کوثری: هیچ‌گاه با اصل مذاکره مخالف نبودیم / این دفعه مثل قبل نیست / ظریف و عراقچی  از هول حلیم در دیگ افتادند