نیروی کار ماهر-نیمه ماهر جهت کار …مکانیک سیار باطری ساز سیار امداد …اجاق گاز پروفیلیموسسه زبان نگار

اگر کرونا همین الان ریشه‌کن شود، باز کسی به سینما نخواهد رفت!