اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیس جمهور: دولت برای مشکلات استان اصفهان برنامه دارد/طرح هایی از دهه 60 نیمه تمام مانده است