اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پلیس: ادعاهای خودرویی وزارت صمت داستان است