اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون رئیسی: وجود ضعف و نقص در دولت امری طبیعی است