6 کشته در تصادف 2 خودرو در خوزستان

6 کشته در تصادف 2 خودرو در خوزستان