مرگ نویسندۀ دایی‌جان ناپلئون؛ «کار، کار اینگیلیسی‌هاست!»

مرگ نویسندۀ دایی‌جان ناپلئون؛ «کار، کار اینگیلیسی‌هاست!»