اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روزنامه جوان: هیئت عزاداری اگر سیاسی نباشد، اصالتش مخدوش است