اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فرماندار اسبق شیراز: مهرشادیسم، روش رشد و ارتقا در سیستم است