فیلمبرداری حرفه‌ای از تزریق واکسن مردم، در ازای ۲۰ میلیون تومان (فیلم)