مجتمع فنی تهران-آموزش صفرتاصداستخدام …گیربکس خورشیدیتیرچه پیش تنیده تهران bpicoدستگاه دوخت دستی

وزیر خارجه جو بایدن: به دنبال توافق قوی تر با ایران هستیم