پرلایک‌ترین توئیت‌های روز شنبه 3 مهر: پدر بزرگا خیلی عشقن