تبدیل یک ناو هواپیمابر به کشتی تفریحی برای نخستین بار در جهان(+عکس)