۳۷۹ فوتی جدید کرونا در کشور/ ۱۷۵۶۴ بیمار دیگر شناسایی شدند