اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیرعبداللهیان: دیپلماسی پارلمانی یکی از ابعاد مهم در روابط تهران و مسکو است