رونمایی از پوستر فیلم کوتاه خصوصی برای حضور در جشنواره شیکاگو