همسر محافظ سردار سلیمانی: جرأت نمی کنیم بیرون از خانه بگوییم خانواده‌ شهید مدافع حرم هستیم/ می‌گفتند چرا گذاشتید همسرتان به سوریه برود؟ سوریه به ما چه …

همسر محافظ سردار سلیمانی: جرأت نمی کنیم بیرون از خانه بگوییم خانواده‌ شهید مدافع حرم هستیم/ می‌گفتند چرا گذاشتید همسرتان به سوریه برود؟ سوریه به ما چه ربطی دارد؟