تنش قبل از شهرآورد / واکنش مدیرعامل استقلال به سخنان سرپرست پرسپولیس

تنش قبل از شهرآورد / واکنش مدیرعامل استقلال به سخنان سرپرست پرسپولیس