در شبکه اجتماعی داخلی، می‌شود فیلم سیلی زدن  به سرباز را پخش کرد؟