هاآرتص: بایدن قصد ندارد شریک اسرائیل در هرگونه حمله احتمالی به ایران باشد

هاآرتص: بایدن قصد ندارد شریک اسرائیل در هرگونه حمله احتمالی به ایران باشد