ممنوع‌الخروج کردن زن و فرزند؛ گَزَک قدیمی مردانه/ داستانی که این بار گریبان دختر سوارکار را گرفت