معاون پارلمانی رئیس جمهور: می‌خواهیم مردم با عزت و سربلندی زندگی کنند