اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عضو شورای شهر تهران: یک ماه از حمله سایبری گذشته، اما برخی از سامانه‌های شهرداری همچنان از دسترس خارج است