اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت:
بیکاری به ۸.۲ درصد رسید