واکنش وزیر اسبق فرهنگ به هیات مدیره بنیاد فارابی:  واقعاجای وزیران جهاد کشاورزی، راه وشهرسازی، نیرو و صمت خالی است