کرونا؛ طولانی ترین قرنطینه و تعطیلی در سیدنی استرالیا/ 4 هفته تمدید شد