والدین علائم تنفسی وبثورات پوستی فرزندان را به مراکز بهداشت اطلاع دهند