اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جمهوری اسلامی: مرکز مورد نظر آقای رئیس‌ جمهور برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض کجاست؟