روزنامه اماراتی نشنال:سفر نماینده اروپا به ایران برای از سرگیری مذاکرات وین بی نتیجه بود