پمپ رقیق پاشفروش پودر ماهی، پودر گوشت، پودر …برس صنعتیفروش کارتن پستی

کدام کشورها و چگونه به لبنان کمک کردند؟/ از ارسال سگ تا کمک‌های مالی