اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون رئیسی:  آشوب‌های اخیر از خارج کشور هدایت و حمایت می‌شد و هدف آن تجزیه ایران بود