اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ضربۀ گروه رجوی از دوم خُرداد؛ نکته‌ای به بهانۀ 25 سالگی یک رُخ‌داد