واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در استان تهران آغاز شد